Minőség- és Környezetpolitika

Az RN Projekt Kft. legfontosabb alapelve a minőség és a megbízhatóság, amely meghatározza Társaság teljes működését. Elköteleztük magunkat arra, hogy ügyfeleink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak és előírásoknak minden tekintetben megfeleljünk, beleértve a jogi követelményeket is, a hagyományos és optikai termékek, valamint szolgáltatások értékesítése terén.

Ennek érdekében olyan hatékony és gazdaságos minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszert működtetünk, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, magas minőségét a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával, egyúttal biztosítja a környezetvédelmi teljesítmény magas szinten tartását folyamatos fejlesztését. Figyelembe véve a változó körülményeket, valamint vevőink megelégedettségét, környezettudatos és gazdaságos működtetéssel növeljük a Társaságunk versenyképességét.

Ennek fontos eszköze az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek megfelelő minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszer működtetése.

Céljaink megvalósítására kialakítottuk azokat a minőségirányítási és környezetközpontú irányítási funkciókat, amelyek feladata az integrált rendszer hatékony, folyamatos működtetése és továbbfejlesztése. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a következőkre:

  • Tevékenységünk központjában a megrendelők állnak, ezért törekszünk arra, hogy igényeiknek minden esetben maradéktalanul megfeleljünk.
  • Gondoskodunk a tevékenységeink környezeti hatásaival kapcsolatos törvényi, hatósági előírások folyamatos figyelemmel kíséréséről és teljesítéséről.
  • Hosszú távú stratégiai kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítókkal és alvállalkozókkal, akik azonosulnak cégünk célkitűzéseivel és elvárásaival.
  • Megteszünk minden elérhető technológiai, műszaki és gazdasági lépést a környezetszennyezések megelőzésére, ezen belül elősorban a keletkezett hulladékok mennyiségének alacsony szinten tartásával.
  • Rendszeresen ellenőrizzük a normál körülmények melletti környezeti terhelést.
  • Törekszünk arra, hogy a tevékenységek fajlagos erőforrás felhasználása csökkenjen.
  • Céljaink érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a munkatársak folyamatos képzését és önképzését.
  • Elvárjuk, hogy minden munkavállalónk személyes képességeivel, tudásával és felelősségével járuljon hozzá a Társaság sikeréhez.

2023 november 1.
Horváth Tibor
ügyvezető igazgató